OBIECTIVE

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Promovarea antreprenoriatului in economia sociala si cresterea gradului de informare si interes fata de economia sociala, la nivelul regiunilor Sud – Est si Sud Muntenia, prin derularea de campanii de informare cu privire la oportunitatile oferite prin proiect de finantare de planuri de afaceri pentru structuri de economie sociala. Aceste campanii vor contribui la promovarea economiei sociale ca un instrument durabil si in acelasi timp flexibil pentru adaptarea nevoilor de locuri de munca la nivelul comunitatiilor vizate.

OS 2: Imbunatatirea si consolidarea competentelor antreprenoriale si in diferite domenii relevante pentru antreprenoriatul social pentru 101 de persoane care doresc sa infiinteze intreprinderi de economie sociala din regiunile Sud – Est si Sud Muntenia; in acest fel vom atinge pana la finalul proiectului pragul de rentabilitate de catre cele 21 de intreprinderi sociale nou infiintate. Astfel grupul tinta vizat va avea toate premisele pentru atingerea pragului de rentabilitate si sustenabilitate ale serviciilor oferite la nivelul comunitatilor tinta. Prin obtinerea acestor calificari de catre persoanele din grupul tinta se va contribui in mod automat la atingerea obiectivului specific 4.16: consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona de o maniera autosustenabila.

OS 3: Dezvoltarea in mod transparent si participativ a 21 de entitati ale economiei sociale in vederea crearii unui total de 105 locuri de munca la nivelul celor trei regiuni ale proiectului, prin asigurarea de consiliere specializata, finantarea si monitorizarea entitatilor infiintate astfel incat sa fie mentinute locurile de munca create, precum si functionalitatea intreprinderilor dezvoltate cel putin 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala in timpul proiectului si cel putin inca 6 luni dupa incheierea proiectului. Prin beneficiile multiple aduse comunitatilor din cele trei regiuni de dezvoltare (locuri de munca sustenabile pentru persoanele din grupurile vulnerabile, in conformitate cu legea economiei sociale) cele 21 de entitati ale economiei sociale contribuie la realizarea obiectivului specific 4.16.

 

GRUPUL TINTA

In grupul tinta vor fi recrutate 101 persoane fizice, cu varste peste 18 ani, cu studii medii/ universitare/ postuniversitare, care au sau nu un loc de munca, din judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea (Regiunea Sud-Est), precum si Arges, Calarasi, Dâmbovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman (Regiunea Sud Muntenia) si care:

  • au capacitatea legala de a infiinta o intreprindere de economie sociala conform Legii 219/2015;
  • intentioneaza sa infiinteze o intreprindere sociala in regiunile mentionate;
  • prin ideea de afacere pe care doresc sa o puna in practica vor crea 5 noi locuri de munca.

Responsabilizarea si mentinerea persoanelor din grupul tinta in cadrul proiectului se va realiza in baza documentelor incheiate cu acestia (formularul de inregistrare in grupul tinta), prin furnizarea de formare, consiliere si consultanta in concordanta cu nevoile si particularitatile grupului tinta, pe termen lung parcurgerea acestor activitati generand efecte benefice atat pentru angajatii propriilor intreprinderi sociale, cat si pentru comunitatile din care acestia provin.

 

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

In derularea activitatilor si in urmarirea atingerii rezultatelor planificate in cadrul proiectului se va promova si respecta principiul egalitatii de gen in toate regiunile de implementare, in baza prevederilor legale in domeniul egalitatii de gen.

Accesul la informare/ formare/ consiliere/ consultanta va fi asigurat respectand principiul egalitatii de gen, astfel incat sa rezulte accesul egal la vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe in toate sferele vietii publice si private, accesul egal la distribuirea resurselor intre femei si barbati, pentru munca egala remuneratie egala pentru femei si barbati, promovarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, sansa la promovare profesionala, incurajarea antreprenoriatului feminin.

Persoanele care vor fi selectate sa faca parte din grupul tinta si cele care vor participa la concursul de planuri de afaceri si, ulterior, la implementarea planurilor de afaceri finantate vor fi tratate cu respectarea principiului egalitatii de gen.

Principiul antementionat va fi promovat in toate interactiunile cu publicul si grupul tinta din cadrul proiectului si va sta la baza metodologiei de implementare a proiectului, echipa proiectului asigurand respectarea principiului egalitatii de sanse si tratament intre barbati si femei (egalitatea de gen) in implementarea activitatilor.

Materialele de informare si publicitate vor fi la randul lor elaborate in spiritul egalitatii de gen, iar acest principiu va fi promovat si in dezvoltarea relatiilor de munca de la nivelul intreprinderilor de economie sociala infiintate.

 

Nediscriminare

In toate activitatile proiectului se vor respecta prevederile Ordonantei de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Astfel, „orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice” va fi corect prevenita si combatuta.

Conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare vor fi asigurate de catre intreaga echipa a proiectului pe parcursul tuturor activitatilor, incepand cu evenimentele de informare a publicului, in cadrul carora se va promova si principiul nediscriminarii.

Echipa de proiect va fi formata pe principiul nediscriminarii, se vor recruta persoane respectand principiul, atata vreme cat corespund cerintelor de performanta in domeniu.

Achizitiile vor fi organizate transparent, conform procedurilor legale in vigoare, dand sanse egale, nediscriminatorii, competitorilor sa participe si sa-si adjudece calitatea de furnizor.

Selectia grupului tinta si a planurilor de afaceri se va realiza in conditiile prevenirii oricarei forme de discriminare, iar beneficiarii ajutorului de minimis vor fi consiliati inclusiv in sensul aplicarii plincipiului nediscriminarii in implementarea planurilor de afaceri si ocupare.

 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati

In implementarea fiecarei activitati a proiectului se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare si ale „Strategiei europene a dizabilitatii 2010 – 2020 – Reinnoirea angajamentului catre o Europa fara bariere”, asigurandu-se posibilitatea „persoanelor cu dizabilitati de a avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii”.

Principiul accesibilitatii va fi aplicat astfel incat in derularea activitatilor prevazute de proiect toate obstacolele fizice sa fie inlaturate/ ameliorate si sa fie prevazute spatii speciale de acces in vederea asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, indeplinind astfel prevederile legislatiei in vigoare cu privire la accesul in cladirile si structurile de utilitate publica.

In ceea ce priveste modul de desfasurare a activitatilor, acesta va tine cont ca toate serviciile, informaþiile, programele de formare/ consiliere/ consultanta sa fie astfel realizate incat sa fie cu usurinta accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu dizabilitati.

Astfel, se va urmari ca atat mediul fizic, cat si cel informational si comunicational sa fie adaptat inclusiv nevoilor persoanelor cu dizabilitati, pentru ca acestia sa-si poata exercita drepturile si indeplini obligatiile in societate in conditii optime.

Personalul angajat in proiect va urmari ca, ori de cate ori este necesar, sa se asigure asistenta pentru facilitarea participarii la activitati a persoanelor cu dizabilitati.